Knol Stuff

Knowledge is Power!

THỦ TỤC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ KINH DOANH, LẬP HỒ SƠ VAY VỐN 0903034381

www.taichinhketoan.com.vn – gọi ngay 0903 034 381


Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư


THẢO NGUYÊN XANH


THỦ TỤC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ – XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ


Khi thực hiện Dịch vụ Tư vấn Lập dự án đầu tư, TNX tiến hành xem xét đầy đủ các yếu tố cần và đủ để đảm bảo tính khả thi của dự án giai đoạn triển khai và vận hành, phân tích các rủi ro và đưa ra giải pháp
phòng ngừa, giúp khách hàng có được bức tranh tổng thể và chi tiết nhất về dự
án đầu tư để có quyết định đầu tư đúng đắn và hiệu quả. Kết quả của quá trình
tư vấn lập dự án đầu tư cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho chủ đầu tư trong quá trình
thu hút, huy động vốn đầu tư.


THỦ TỤC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ


1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nội dung sau:
a) Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư;
b) Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước và ngoài nước để xác định
nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung ứng thiết
bị, vật tư cho sản xuất; xem xét khả năng về nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình
thức đầu tư
c) Tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng;
d) Lập dự án đầu tư
e) Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư
tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư


2- Hoàn tất dự án theo các nội dung chính như sau:


Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
a) Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn.
b) Dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư.
c) Chọn khu vực địa điểm xây dựng và dự kiện nhu cầu diện tích sử dụng đất trên
cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hưởng về môi trường, xã
hội và tái định cư (có phân tích, đánh giá cụ thể).
d) Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật (bao gồm cả cây trồng, vật
nuôi nếu có) và các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng
lượng, dịch vụ, hạ tầng.
e) Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng.
f) Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng
hoàn vốn và trả nợ, thu lãi.
g) Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.
h) Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc
tiểu dự án (nêu có).
i) Đối với các dự án mua sắm thiết bị, máy móc không cần lắp đặt, nội dung báo
cáo nghiên cứu tiền khả thi chỉ thực hiện theo các khoản 1, 2, 4, 6, 7 và 8
Điều này.


3- Hồ sơ xin trình duyệt dự án đầu tư
3.1 - Đối
với các dự án đầu tư sửa chữa nhưng không làm thay đổi quy mô, tính chất công
trình hoặc dự án đầu tư để mua thiết bị:
- Tờ trình xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu
tư.
- Dự án đầu tư với nội dung nêu trên
3.2 - Đối với các dự án có đầu tư xây dựng mới
- Tờ trình xin xét duyệt dự án do chủ đầu tư trình cơ quan cấp quyết định đầu
tư.
- Dự án đầu tư với nội dung nêu trên
- Ý kiến bằng văn bản của Kiến trúc sư trưởng Thành phố về quy hoạch và kiến
trúc .
3.3- Đối với các dự án đầu tư trình duyệt lại do điều chỉnh dự ánh đầu tư đã
được duyệt:
- Tờ trình xin xét duyệt lại dự án do chủ đầu tư trình cấp quyết định đầu tư.
- Bản thuyết minh giải trình lý do phải xin điều chỉnh
4- Số lượng hồ sơ:
- Các dự án nhóm C: 03 bộ
- Các dự án nhóm B : 05 bộ
- Các dự án nhóm A : 07 bộ
5- Kiểm tra hồ sơ:
Sau khi tiếp nhận hồ sơ xin xét duyệt dự án đầu tư, nếu hồ sơ chưa hợp
lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm có văn bản thông báo với chủ đầu tư
bằng văn bản những vấn đề cần bổ sung và chỉ được thông báo một lần.Bên cạnh đó công ty chúng Tôi còn có các dịch vụ khác như:


- Lập dự án đầu tư


- Dịch vụ kế toán trọn gói


- Thẩm định giá, hỗ trợ vay vốn ngân hàng


- Dịch vụ môi giới, kinh doanh bất động sản


- Đăng ký thương hiệu, logo...


Đặc biệt có chiết khấu phần trăm (%) cho người giới thiệu!
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:


TRUNG TÂM THAM VẪN THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN


CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH


76 Nguyễn Văn Thủ, Pdakao, Q1, HCM


Tư vấn thủ tục: 08.39118551 – 39118552 – 22411112 – 22411116


Hotline: 0903 034 381-A.Mai


Thông tin chi tiết tại: www.taichinhketoan.com.vnViews: 17

Comment

You need to be a member of Knol Stuff to add comments!

Join Knol Stuff

Share Knol Stuff Please!

Blog Posts

not sure

Posted by Coupon Helper on August 4, 2018 at 8:48pm 0 Comments

cool stuff

Purpose of Skilled Packers in addition to Movers inside Office in addition to Industrial Separation

Posted by Sanjeev Saxena on March 8, 2014 at 1:55am 0 Comments

Shifting company or industrial goods is quite a bit more intricate task from shipping connected with household stuff. It contains many stressful and intricate jobs that lead wonderful stress over the people. These kinds of relocations consist of handling connected with machines in addition to tools, bulky and large furniture, equipments, electronic goods many other such forms of stuffs. For most people it seriously isn't possible to deal with shipping each one of these stuffs with no…

Continue

Moving Home? Get Professional Help to Make it Easy

Posted by Sanjeev Saxena on March 6, 2014 at 6:11am 0 Comments

Moving home? Have you lots of belongings to be packed and shifted? Yes then the process of home shifting can be very daunting and stressful event of your life. There are lots of issues apart from tedious tasks such as packing, loading, transporting, unloading, unpacking and rearranging of items. So what can be done best for making home shifting easy and simple? In my point of view you should get professional help so that you can simplify the process and make it easy and simple. If you truly…

Continue

Moving Home? Get Professional Help to Make it Easy

Posted by Sanjeev Saxena on March 6, 2014 at 6:11am 0 Comments

Moving home? Have you lots of belongings to be packed and shifted? Yes then the process of home shifting can be very daunting and stressful event of your life. There are lots of issues apart from tedious tasks such as packing, loading, transporting, unloading, unpacking and rearranging of items. So what can be done best for making home shifting easy and simple? In my point of view you should get professional help so that you can simplify the process and make it easy and simple. If you truly…

Continue

Moving from one State to another easily

Posted by Sanjeev Saxena on March 5, 2014 at 2:12am 0 Comments

If that you are moving with a new talk about, there's a whole lot which needs to be done. In these cases, it really is good to experience a moving checklist to make sure you possess made every one of the necessary arrangements to your departure. Relocating with a new state is a big stage, so you must preferably start your preparations 2-3 months ahead of time. The explanation being--along using moving, you have to wrap issues up in your current place of residence also. A checklist will let…

Continue

Techniques for Moving Large Furniture Correctly

Posted by Sanjeev Saxena on March 5, 2014 at 2:12am 0 Comments

Looking for a lot of tips pertaining to moving pieces of furniture safely? Scroll down to learn about ways to prevent problems for the furniture and get away from injuries on the body even though moving hefty furniture.

 

If you're moving in to a new condominium, the process of moving and supplying heavy pieces of furniture items is perhaps quite demanding. Even in case you have sought professional help, you must make sure that the household items are usually handled while…

Continue

Tips for Packing as well as Moving

Posted by Sanjeev Saxena on February 26, 2014 at 12:24am 0 Comments

When one is moving into a new household, the likelihood of breaking as well as damaging a thing are excessive. While a lot of may believe that this is the chance that can be taken, we say who's isn't. However, if 1 knows the tips about how to pack as well as move correctly, then there might be no place for mishaps. There are usually professional movers who will help you to shift, packing every thing away carefully to be able to avoid any damage. However, not many companies will make an…

Continue

Methods for Moving along with Relocating

Posted by Sanjeev Saxena on February 26, 2014 at 12:24am 0 Comments

Moving derived from one of house to a different, or a single city to a different could be a very stress filled task by itself. To ensure that everything may be packed effectively, and that it reaches safely inside same condition to another location place, also to then abide by the rest of the moving list, is rather taxing. Though you might have hired packers along with movers for the exact purpose, you will quickly realize yourself continually stressing about whether or not they are handling…

Continue

The Responsibility of Moving Firm

Posted by Sanjeev Saxena on February 22, 2014 at 4:41am 0 Comments

Going in one spot for a yet another can be a challenging and also demanding period. As soon as transferring ones house or office you should encounter quite a few undesirable tiresome and also busy difficulties. There are plenty involving items that ought to be accomplished along the way associated with relocating or maybe switching; for example, taking connected with merchandise, filling, transferring, unloading, unpacking, for example. Most of these chores are tedious and also allow you to…

Continue

Packing and Relocating Services - A Requirement Nowadays

Posted by Sanjeev Saxena on February 22, 2014 at 4:41am 0 Comments

The corporation connected with Packers along with Relocating Solutions inside Delhi supply a wonderful encounter to everyone it is buyers. The explanation for the superb providers offered by these people is actually which they place their particular core into your entire shifting encounter. These people address each and every relocating encounter seeing that his or her for that reason many people placed added work inside the separation proceed.

 

That they be aware that each of…

Continue

Knol Video


Badge

Loading…

© 2019   Created by knolstuff.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service