Knol Stuff

Knowledge is Power!

Khuyến tu pháp môn Tịnh ĐộPháp môn mà nhiều người tu (kể cả tại gia và xuất gia) là pháp môn Tịnh Độ (pháp môn niệm Phật). Sở dĩ pháp môn niệm Phật phổ biến và nhiều người tu vì nó không giới hạn mình trong 1 khuôn khổ nhất định nào và dễ tu đạt nhiều lợi ích.
Theo đạo Phật, được thân người là rất khó, gặp được Chính Pháp lại còn khó hơn, gặp Chính Pháp mà tu theo được Chính Pháp lại còn rất khó. Đạo hữu đã được nghe Thầy giảng thì đạo hữu cũng đã có nhiều duyên lành với Phật Pháp từ nhiều kiếp trước. Nếu mình có duyên lành thì mình nên bắt lấy cơ hội quý báo này để chọn cho mình pháp môn Tu để giải thoát sinh tử luân hồi.

Sinh tử là khổ, chỉ 1 đời này mình gặp nhiều điều khổ, huống chi nhiều đời nhiều kiếp sinh đi tử lại thì cái khổ phải nói là rất khổ và rất nhiều. Nếu biết cõi đời này là Khổ, sao mình không tu chẳng lẽ mình thấy Khổ mà vẫn chui đầu vào, như thấy tối mà đi vào tối.

Không phải đạo Phật nói Khổ để bi quan mà nói Khổ để cho mình thức tỉnh tìm cách giải thoát. Nếu mình là người có Trí huệ, biết lo cho hạnh phúc đời này và mai sau của mình thì mình lo tinh tấn tu hành, đừng để cái Chết tới hay Vô Thường tới (không thường còn mà hay thay đổi), lúc đó đã quá muộn rồi. Cõi này Vô Thường: thân vô thường (sinh, lão, bệnh, tử), tâm vô thường (buồn, giận, thương, ghét…) và hoàn cảnh vô thường (thành, trụ, hoại, không).

Thân này rất mỏng manh, nó ví như là bọt biển có thể vỡ bất cứ lúc nào. Người có trí huệ nên dùng thân giả tạm này như chiếc bè để tu hành qua đến bờ Giải Thoát. Đừng để cuộc đời mình trôi đi qua theo năm tháng già bệnh chết một cách uổng phí.

Như có Thầy nói, người sống trăm tuổi không biết tu thì không bằng người sống 1 ngày mà biết tu. Đúng như vậy, sống trăm tuổi mà chỉ biết ham mê ngũ dục, ăn ngủ và dục lạc… Đến khi chết không biết đi về đâu hoang mang sợ hãi và khi chết rồi đi tái sinh lại còn khổ hơn. Sống như thế hiện tại không được an lạc mà tương lai mờ mịt, sống như thế không có ý nghĩa và lợi ích cho mình.

Hiểu cuộc đời này là vô thường, thân này là giả tạm, luân hồi là đau khổ, cõi này là cõi khổ thì mình chọn cho mình 1 pháp môn tu liền ngay lập tức đừng để cái Chết hay Vô Thường đến trước khi mình bắt đầu tu? Vậy Tu như thế nào và tu theo pháp môn gì?

Đạo Phật rất hay, hay ở chổ là nói Pháp cho mình có trí huệ và có duyên lành rồi sau đó mình tỉnh thức và nương theo pháp môn để tu. Pháp môn tu thì có rất nhiều gồm 84000 pháp môn. Tùy theo căn cơ và hoàn cảnh của chúng sinh mà chọn pháp môn tu cho phù hợp mỗi cá nhân. Tu đây không có nghĩa là bắt buộc phải Tụng Kinh, vào chùa cạo đầu.

Mình tu tại gia thì mình tu theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Có nhiều pháp môn tu trong đạo Phật. Tùy theo căn cơ, trình độ, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người mà chọn pháp môn tu cho phù hợp.

Pháp môn mà nhiều người tu (kể cả tại gia và xuất gia) là pháp môn Tịnh Độ (pháp môn niệm Phật). Sở dĩ pháp môn niệm Phật phổ biến và nhiều người tu vì nó không giới hạn mình trong 1 khuôn khổ nhất định nào và dễ tu đạt nhiều lợi ích. Như tu theo Thiền, mình nên có thời gian và môi trường yên tĩnh. Như pháp môn niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi hay làm chuyện gì mình cũng có thể niệm Phật được.

Mục đích và hướng đến của người tu Tịnh Độ là Vãng Sinh Cực Lạc. Muốn vãng sinh Cực Lạc gồm có 3 điều kiện: Tín, Nguyện và Hạnh. Như trong Kinh Phật A Di Đà, Phật Thích Ca nói cách đây mười vạn ức cõi Phật hướng về Phương Tây có 1 thế giới tên gọi là Cực Lạc, vị giáo chủ cõi Cực Lạc là Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp tại đó.

Thứ nhất tu theo pháp môn Tịnh Độ phải có Tín. Bất cứ tu theo pháp môn nào cũng đòi hỏi Tín nếu không tin làm sao tu theo được. Tin vẫn là căn bản thiết yếu trong hết thay mọi pháp môn tu. Tin là mẹ đẻ ra tất cả những Công đức.

Vậy người tu Tịnh Độ nên tin những gì: Tin có Phật A Di Đà, tin có cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, tin Nhân Quả, Tin rằng kiếp sống này ngắn ngủi mạng người như hơi thở ra vào, tin 48 (1) lời nguyện của Phật A Di Đà là hoàn toàn chân thật

Thứ 2 là phải nên có Nguyện, nếu không có Nguyện làm sao Vãng Sinh Cực Lạc được. Giống như người đi từ điểm A tới điểm B, nếu người đó nói Tôi muốn đi tới điểm B mà ý không muốn đi tới điểm B thì không bao giờ tới được.

Khi mình có Nguyện thì Phật A Di Đà mới biết mình muốn Vãng Sinh Cực Lạc thì Ngài mới giúp mình Vãng Sinh được. Mình vẫn còn là phàm phu không có khả năng vãng sinh được nhưng nhờ có Phật Lực giúp cho mình Vãng Sinh.

Đạo hữu nên Nguyện như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con tên gì…sinh năm mấy…bao nhiêu tuổi…con nguyện vãng sinh Cực Lạc sau khi con bỏ thân mạng này. Nguyện nhiều hay ít hoặc nguyện 1 hay 2 lần cũng được tùy theo mỗi người và Đạo hữu nguyện trong tâm hay nguyện ra tiếng hay đứng trước hình Phật hay không đứng trước cũng được.

Tại sao mình phải nguyện về Cực Lạc, Cực Lạc là gì? Cực nghĩa là rất, Lạc là vui. Cực Lạc là rất vui. Trong Kinh Phật A Di Đà có nói đến đoạn “Tại sao gọi là Cực Lạc? Vì cõi đó không có những sự đau Khổ chỉ hưởng thụ những sự vui sướng mà thôi”. Vui sướng đây không có nghĩa là Vui sướng với dục lạc, ngũ dục hay vui tạm bợ của thế gian…

Vui sướng đây là vui được thường nghe Phật Pháp, vui không phiền não, vui không già, bệnh, chết, vui không đau khổ, vui được bực Thượng Thiện Nhân (Bồ Tát) được ngồi chung nghe Pháp, vui với Công Đức Trang Nghiêm của Cực Lạc và không có những điều Khổ và không có những tiếng Khổ và không có những điều ác và những điều vui khác…Bởi thế nên Nguyện Vãng Sinh Cực Lạc để được nhiều lợi ích cho chính mình.

Thứ 3 là nên có Hạnh tức là trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Trì đây có nghĩa là mình nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều mỗi ngày tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có nhiều cách: hoặc là trì Nam Mô A Di Đà Phật ra tiếng, hoặc trì thầm, hoặc lần xâu chuổi hoặc trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm…

Cách nào cũng được miễn sao phù hợp với khả năng và hoàn cảnh mỗi người. Đi, đứng, nằm, ngồi hay làm chuyện gì cũng trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cũng được.

Như trong Kinh A Di Đà có nói “Nếu có chúng sinh nào nghe nói về Đức Phật A Di Đà, cố gắng chuyên trì danh hiệu Ngài: hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, nhất tâm chẳng loạn, thì người ấy khi lâm chung sẽ được sinh sang cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà”.

Nếu muốn niệm Phật được sớm Nhất Tâm Chẳng Loạn thì nên trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật không xen tạp nghĩa là sao? Nghĩa là niệm Phật không nên để vọng tưởng xen vào, niệm Phật với tâm thanh tịnh thì được phẩm vị Vãng sinh cao.

Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật còn nói “Muốn vãng sinh Cực Lạc chỉ cần trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ”. Bởi thế mình tu theo pháp môn Tịnh Độ chỉ cần có Tín, Nguyện và trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đủ.

Theo như Kinh Niệm Phật Ba La Mật có nói “Vãng Sinh Cực Lạc thì không còn ở địa vị phàm phu thân xác ngũ uẩn nữa” (tức là thoát khỏi sinh tử luân hồi).

Vãng Sinh Cực Lạc mình được rất nhiều lợi ích là chứng được quả vị Bất Thối Chuyển (không còn thối chuyển ở quả Vị Phật), thọ mạng lâu dài sống rất lâu (trích trong Kinh A Di Đà), không phiền não, bệnh, già, chẳng những thế mà không khổ còn hưởng những điều vui, và còn có điều kiện tốt, môi trường và hoàn cảnh tốt, bạn tốt để tu hành tiến tu lên tới quả vị Thánh.

Khi mình tu hành lên tới quả vị Bồ Tát, nếu mình tu tiếp lên tới quả vị Phật, mình phải trở lại những Cõi, độ giúp những chúng sinh khác giải thoát. Bồ Tát lấy lợi ích cho chúng sinh làm sự nghiệp của mình. Bởi thế Bồ Tát muốn thành Phật thì phải độ giúp rất nhiều chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Đới nghiệp vãng sinh là vãng sinh mang theo nghiệp nghĩa là mặc dù mình có Nghiệp (Nghiệp Thiện hay Ác) nhưng mình vẫn được vãng sinh. Không có nghĩa là mình tạo tội hay điều ác mà mình tránh được Quả Báo. Nhân Quả thì đúng ba đời Quá Khứ Hiện Tại Và Vị Lai không sai.

Mình vãng sinh cõi Cực Lạc thì không lãnh Quả báo nhưng khi mình ở quả vị Bồ Tát trở lại độ giúp chúng sinh thoát khổ, lúc đó Quả Báo từ nhiều kiếp trước của mình đến với mình. Lúc đó mình có năng lực lãnh Quả báo 1 cách an nhiên, chứ mình không đau khổ lãnh Quả báo như còn phàm phu.

Còn những tập khí: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến…Những tính xấu đó khi mình Vãng Sinh Cực Lạc mình sẽ tiêu trừ nó lần lần đến diệt đi. Mình Vãng Sinh Cực Lạc thì mình có nhiều cơ hội điều kiện tốt để diệt trừ đi những tâm xấu của mình. Nếu nói như thế thì những người ác nếu Vãng Sinh Cực Lạc thì cõi đó sẽ trở nên phức tạp sao?

Không. Người ác nếu mà hồi đầu mà tu theo pháp môn Tịnh Độ, nếu có Tín Nguyện Hạnh, hoặc trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trước khi lâm chung đủ 10 niệm. Thì người đó vẫn được vãng sinh nhưng mà ở phẩm vị thấp. Nếu ở phẩm vị vãng sinh thấp thì hoa sen rất lâu nở và lâu thấy cõi Cực Lạc. Khi hoa sen nở sẽ thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát hay Đại Thế Chí Bồ Tát thuyết pháp cho chúng sinh đó nghe. Còn những chúng sinh nào mà tội ít, làm lành nhiều, niệm Phật nhiều thì hoa sen của người đó mau nở và mau thấy được cõi Cực Lạc.

Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói “mỗi câu niệm Phật trừ được 80 ức kiếp (1 ức bằng 1 vạn) tội sinh tử?” Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Nam Mô (nghĩa là Quy Y) A Di Đà (Vô Lượng Thọ hoặc Vô Lượng Công Đức) Phật (Giác Ngộ).

Trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật được rất nhiều Công Đức. Trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trừ đi được nhiều vọng tưởng. Trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật làm thân, khẩu và ý của mình từ từ trở nên thanh tịnh, như thế mình hạn chế hoặc không tạo ra Tội và Nghiệp xấu. Và niệm Phật được nhiều lợi ích khác (muốn biết thêm xin đọc cuốn Kinh Niệm Phật Ba La Mật có nói nhiều về lợi ích của trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật)

Đặc điểm của Pháp môn niệm Phật là: tự tha và lợi tha. Tự tha là tự nỗ lực chính mình tu hành trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn lợi tha nghĩa là nhờ Phật Lực giúp mình được Vãng Sinh Cực Lạc. Không như pháp môn Thiền, chỉ có tự tha mà không có lợi tha nghĩa là tự khả năng mình tu hành mà không có lợi tha.

Còn việc Vãng Sinh Cực Lạc thì có người đã Vãng Sinh hay chưa? Đã có rất nhiều người đã vãng sinh Cực Lạc, những người tại gia và xuất gia đã vãng sinh rất nhiều, có những video, tài liệu sách vở, hình ảnh lưu xá lợi, và những vị Thầy kể lại.

Những điều này mình nên tin vì những bằng chứng ghi lại hay kể lại này đều là Phật tử tại gia hay xuất gia. Phật tử thì không được nói dối cho dù tại gia hay xuất gia. Có nói có, không nói không, không có thì không nói. Nếu phạm tội nói dối là phạm vào giới luật của đạo Phật. Một trong những giới luật căn bản của người Phật tử tại gia hay xuất gia là không được nói dối. Nếu người này phá giới nói dối, tội người này nặng hơn người không giữ giới. Tức là tội nói dối cộng thêm với tôi phá giới.

Khi mình tu theo pháp môn niệm Phật, khi cái chết đến với mình mình không hoang mang, lo sợ hay đau khổ vì mình biết hướng đi của mình, mình biết sẽ về đâu vì có sự giúp đỡ và sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà để giúp mình Vãng sinh Cực Lạc thì mình không còn gì phải lo sợ. Còn nếu mình không biết tu, khi cái chết đến mình rất hoang mang, đau khổ, hoặc mình thấy những oan hồn oan gia trái chủ đến đòi nợ, và mình thấy những tội ác mình làm trước và thấy những cảnh ghê sợ hiện đến và sự đau đớn của thể xác sắp tan ra trong nội tạng.

Sau khi chết mình bị Nghiệp (là hành động tạo tác của thân, khẩu và ý) dẫn đi luân hồi sinh tử, và thần thức (hay linh hồn) không biết sẽ tái sinh đi đâu và không biết có vào tam ác đạo (địa ngục, ngạ Quỷ và súc sinh) hay không. Mình không định hướng cho mình đi tái sinh, chỉ có Nghiệp Thiện và Nghiệp Ác của mình quyết định hướng tái sinh cho mình.

Có 4 Nghiệp sẽ tác động đến khi luân hồi là: Cận Tử Nghiệp (Nghiệp trước giờ lâm chung, nghiệp xấu như giận dữ …), Cực Trọng Nghiệp (Nghiệp rất nặng: như giết cha mẹ…), Thường Nghiệp (nghiệp tốt hay xấu mình làm thường trong khi còn sống), và Tích Lũy Nghiệp (Nghiệp nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ).

Thầy có nói là mình là chủ nhân của Nghiệp và mình cũng chính là thừa tự của Nghiệp. Mình tạo Nhân gì thì mình gặt Quả đó không trốn chạy đi được. Mình tạo Nhân tốt, được Quả tốt, mình tạo Nhân xấu, được Quả xấu. Như Phật nói khi Quả đã đến cho dù mình có chui vào hang, trốn trong lòng đất cũng không thoát khỏi cái Quả. Nhân Quả là đúng ba đời (Quá Khứ, Hiện Tại và Vị Lai).

Bởi thế khi sắp lâm chung Nghiệp sẽ quyết định ta luân hồi vào cõi tốt hay xấu. Bởi thế sinh tử luân hôi là rất nguy hiểm và đau khổ. Bởi thế lúc còn sống mình nên tạo Thường Nghiệp tốt như trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là một ví dụ để trước khi chết mình có Cận Tử Nghiệp là vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì khi lâm chung mình chắc chắn vãng sinh Cực Lạc.

Khi còn sống nếu không tạo Thường Nghiệp tức là không trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trước khi lâm chung rất khó khăn trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc dù biết rằng trước khi lâm chung trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mười niệm vẫn được Vãng Sinh Cực Lạc (trích trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ), nhưng rất là khó vì có người khi lâm chung bị nhiều thứ chi phối (như thân thể đau đớn, tâm sợ hãi lo sợ, hình ảnh xấu hiện trong tâm, hoặc thấy oan gia trái chủ…) rất khó mà trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đến mười niệm.

Mình còn sống thì nên chuẩn bị Thường Nghiệp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều để mình tạo thói quen và tạo cái Lực thật mạnh, để khi lâm chung thói quen niệm Phật đó sẽ giúp mình nhớ đến niệm Phật và cái Lực sẽ tác động mình trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 1 cách dể dàng.

Tôi viết những điều này cũng mong rằng đạo hữu tu theo pháp môn Tịnh Độ liền, đừng để những nghi ngờ, hay những chướng duyên nào đó hay bị cuộc sống mình cản ngăn. Đừng để tâm mình biện minh, tại này tại nọ hay hẹn này hẹn nọ hay lý do này lý do nọ là tôi không tu được theo pháp môn niệm Phật.

Chẳng lẽ mình đi theo những nghi ngờ này nghi ngờ nọ hay lý lẽ này lý lẽ nọ hay lý do này lý do nọ mà đánh đổi cơ hội quý báo thoát khỏi sinh tử luân hồi đau khổ này sao. Như thế không đáng chút nào.

Pháp môn này rất dễ tu ai ai tu cũng được. Đi, đứng, nằm, ngồi hay làm công chuyện mình vẫn có thể trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là niệm Phật ra tiếng, hay niệm Phật thầm hay niệm Phật trong tâm cách nào cũng tốt…

Đạo hữu nên bắt đầu ngay từ bây giờ, đừng đợi thời gian sau làm. Mình đâu biết cái chết có thể đến với mình 1 giờ sau hay qua ngày mai đâu…

Cái chết không biết đến với mình bất cứ lúc nào, không biết sống nay chết mai, và nó không phân biệt khoẻ mạnh, ốm đau, già trẻ, lớn bé, nam hay nữ…

Bởi thế, giờ còn sống ngày nào nên tu theo pháp môn Tịnh Độ: có Tín, Nguyện và Hạnh đầy đủ là chắc chắn được vãng sinh Cực Lạc. Mình đừng nên để lý lẽ lý luận làm chướng ngại cho đường tu hành của mình.

Tu theo pháp môn Tịnh Độ là lợi ích cho mình và lợi ích cho nhiều chúng sinh khác hiện tại và sau này nữa. Nếu mình vãng sinh Cực Lạc sau khi bỏ thân mạng này, mình về cõi Cực Lạc tinh tấn tu hành, sau này trở thành Bồ Tát, trở lại sớm độ giúp nhiều chúng sinh thoát luân hồi.

Tất cả mọi thứ điều Vô Thường, Thân Vô Thường, Tâm cũng Vô Thường, Hoàn cảnh cũng Vô Thường, vui buồn, mừng giận, thương ghét, thành bại, khổ đau, vui sướng…những điều này cũng bị luật Vô Thường chi phối những tâm trạng đó có rồi mất không thường còn với mình. Mình chết là sẽ bỏ lại tất cả những tài sản của cải vật chất, người thân, thân mạng mình và những Tâm vui buồn…

Mình chỉ mang đi cái Nghiệp Thiện và Ác của mình tạo ra. Nếu mình có tạo nghiệp Thiện, nếu có sinh về cõi trời đi nữa, khi hưởng phước đã hết thì vẫn luân hồi và vẫn đau khổ trở lại.

Chi bằng, nay mình biết pháp môn Tịnh Độ, nương theo Tín Nguyện Hạnh mà tu thì mình thoát khỏi sinh tử luân hồi một cách dể dàng nhờ Nguyện Lực, Tha Lực và Lòng Đại Từ Đại Bi của Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh Cực Lạc.

Đã có nhiều người đã vãng sinh, đừng để mình là một trong những người không được vãng sinh thế thì rất tiếc. Đừng để mình tụt lại phía sau những chúng sinh khác. Đừng để mình phải tiếp tục chịu khổ trong luân hồi và trong khi đó nhiều chúng sinh đã vãng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi hết đau khổ.

Những người có trí huệ thấy khổ người ta tìm cách thoát khổ, chứ không phải thấy khổ mà vẫn vui trong khổ, đó là si mê. Mình nên nương theo người trí huệ đừng nương theo người si mê để rồi phải chịu nhiều đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác từ đời này sang đời khác.

Mình nên tu theo pháp môn Tịnh Độ để đặt dấu chấm hết cho sự luân hồi đau khổ cho chính mình và ráng tu theo pháp môn Tịnh Độ để kiếp sống này là kiếp cuối cùng của mình trong sinh tử luân hồi. Già, trẻ, nam, nữ, khỏe mạnh, người tốt, người xấu, người bệnh, ngu si, thông minh gì…cũng tu được pháp môn niệm Phật này, chủ yếu mình có tu hay không thôi.

Nếu mình có Tín Nguyện Hạnh đầy đủ thì Phật A Di Đà chắc chắn giúp mình vãng sinh Cực Lạc và Ngài không bỏ sót bất cứ chúng sinh nào cả không luận người đó ở địa vị gì, hoàn cảnh thế nào, thân thế ra sao, tốt hay xấu…miễn tu theo pháp môn niệm Phật thì Ngài sẽ giúp cho vãng sinh Cực Lạc chắc chắn là thế.

Mình tu theo pháp môn Tịnh Độ và trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là mình có rất nhiều thiện căn phước đức từ nhiều kiếp trước. Nhiều kiếp trước mình đã gieo duyên lành nhiều với Phật Pháp, tạo Nhân tốt nhiều và tu hành nhiều.

Nên nay mình tu theo pháp môn Tịnh Độ và được trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đây là Quả thoát khỏi sinh tử luân hồi sau khi bỏ thân mạng này là điều tất yếu. Bởi thế mình nên nắm lấy Quả tốt này đừng nên phân vân để rồi Cái Chết đến với mình và mình mất duyên thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Đừng nghĩ đợi kiếp sau mình sẽ gặp Phật Pháp rồi mình tu hành thoát khỏi sinh tử luân hồi sau. Theo đạo Phật, đây là thời Mạt Pháp, sau thời Mạt Pháp này qua rồi. Phật Pháp bị diệt phải đợi rất rất rất lâu thì Phật mới ra đời.

Nếu mình đánh mất cơ hội tu theo pháp môn Tịnh Độ cuộc đời này, mình sinh tử luân hồi lại rất là đau khổ và nguy hiểm, cho dù ở cõi Người đi chăng nữa lúc đó ngoại đạo, những người ác, những cái ác và cái xấu sẽ rất nhiều và lẫy lừng trong xã hội. Lúc đó không gặp Phật Pháp thì làm sao mình thoát khỏi sinh tử luân hồi tới lúc đó mình rơi vào Tam Ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh rất là dễ.

Nếu có người hỏi tại sao Phật A Di Đà không tiếp dẫn tất cả những chúng sinh? Phật A Di Đà muốn tiếp dẫn tất cả những chúng sinh, nhưng chúng sinh đó phải có duyên với Ngài. Không có duyên Ngài không độ giúp được. Nếu người ta không muốn về mình không bắt ép người ta được, như thế dẫn đến hậu quả không tốt. Người đó không nguyện vãng sinh Cực Lạc thì làm sao đưa người đó về Cực Lạc được, họ vẫn còn si mê cho rằng cõi này vui và họ còn tham chấp yêu thích cõi Khổ này và họ không muốn vãng sinh.

Và có người họ không biết pháp môn Tịnh Độ thì làm sao họ nguyện mà về được. Không phải họ không muốn biết và tu theo pháp môn Tịnh Độ, mà họ không có duyên lành với Phật Pháp và họ không có thiện căn phước đức để có duyên gặp pháp môn Tịnh Độ.

Bởi thế, mình có duyên gặp được pháp môn Tịnh Độ này là mình có duyên lành tốt và thiện căn phước đức nhiều. Nay mình nên tạo duyên với Phật A Di Đà bằng cách tu theo pháp môn Tịnh Độ và có đầy đủ Tín Nguyện và Hạnh (tức là trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật), thì chắc chắn mình được vãng sinh Cực Lạc sau kiếp này.

Cư sĩ Thiện Thông

Chú thích:
(1) 48 lời nguyện: tức là 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo trong quá khứ, nay là Phật A Di Đà. 48 lời nguyện của Ngài là tạo nên cõi Cực Lạc hiện nay và nguyện tiếp dẫn những chúng sinh mười phương chí tâm, tin, ưa muốn vãng sinh cõi Cực Lạc và niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. 48 lời nguyện của Phật A Di Đà đã thành tựu và Ngài đã thành Phật đến nay đã được 10 kiếp.

Views: 1072

Comment

You need to be a member of Knol Stuff to add comments!

Join Knol Stuff

Share Knol Stuff Please!

Blog Posts

not sure

Posted by Coupon Helper on August 4, 2018 at 8:48pm 0 Comments

cool stuff

Best Relocation services in India@ packers and movers gurgaon

Posted by HIMANSHI HIMANSHI on September 5, 2014 at 4:55am 0 Comments

packers and movers gurgaon

movers and packers mumbai

Strategies For Handling Belongings To Shift

 

It is just a relatively risk-free choice that will given that civilisation is present right now there will almost always be products to go. Regardless the way little you can reduce in size technological innovation associated with…

Continue

Purpose of Skilled Packers in addition to Movers inside Office in addition to Industrial Separation

Posted by Sanjeev Saxena on March 8, 2014 at 1:55am 0 Comments

Shifting company or industrial goods is quite a bit more intricate task from shipping connected with household stuff. It contains many stressful and intricate jobs that lead wonderful stress over the people. These kinds of relocations consist of handling connected with machines in addition to tools, bulky and large furniture, equipments, electronic goods many other such forms of stuffs. For most people it seriously isn't possible to deal with shipping each one of these stuffs with no…

Continue

Moving Home? Get Professional Help to Make it Easy

Posted by Sanjeev Saxena on March 6, 2014 at 6:11am 0 Comments

Moving home? Have you lots of belongings to be packed and shifted? Yes then the process of home shifting can be very daunting and stressful event of your life. There are lots of issues apart from tedious tasks such as packing, loading, transporting, unloading, unpacking and rearranging of items. So what can be done best for making home shifting easy and simple? In my point of view you should get professional help so that you can simplify the process and make it easy and simple. If you truly…

Continue

Moving Home? Get Professional Help to Make it Easy

Posted by Sanjeev Saxena on March 6, 2014 at 6:11am 0 Comments

Moving home? Have you lots of belongings to be packed and shifted? Yes then the process of home shifting can be very daunting and stressful event of your life. There are lots of issues apart from tedious tasks such as packing, loading, transporting, unloading, unpacking and rearranging of items. So what can be done best for making home shifting easy and simple? In my point of view you should get professional help so that you can simplify the process and make it easy and simple. If you truly…

Continue

Moving from one State to another easily

Posted by Sanjeev Saxena on March 5, 2014 at 2:12am 0 Comments

If that you are moving with a new talk about, there's a whole lot which needs to be done. In these cases, it really is good to experience a moving checklist to make sure you possess made every one of the necessary arrangements to your departure. Relocating with a new state is a big stage, so you must preferably start your preparations 2-3 months ahead of time. The explanation being--along using moving, you have to wrap issues up in your current place of residence also. A checklist will let…

Continue

Techniques for Moving Large Furniture Correctly

Posted by Sanjeev Saxena on March 5, 2014 at 2:12am 0 Comments

Looking for a lot of tips pertaining to moving pieces of furniture safely? Scroll down to learn about ways to prevent problems for the furniture and get away from injuries on the body even though moving hefty furniture.

 

If you're moving in to a new condominium, the process of moving and supplying heavy pieces of furniture items is perhaps quite demanding. Even in case you have sought professional help, you must make sure that the household items are usually handled while…

Continue

Tips for Packing as well as Moving

Posted by Sanjeev Saxena on February 26, 2014 at 12:24am 0 Comments

When one is moving into a new household, the likelihood of breaking as well as damaging a thing are excessive. While a lot of may believe that this is the chance that can be taken, we say who's isn't. However, if 1 knows the tips about how to pack as well as move correctly, then there might be no place for mishaps. There are usually professional movers who will help you to shift, packing every thing away carefully to be able to avoid any damage. However, not many companies will make an…

Continue

Methods for Moving along with Relocating

Posted by Sanjeev Saxena on February 26, 2014 at 12:24am 0 Comments

Moving derived from one of house to a different, or a single city to a different could be a very stress filled task by itself. To ensure that everything may be packed effectively, and that it reaches safely inside same condition to another location place, also to then abide by the rest of the moving list, is rather taxing. Though you might have hired packers along with movers for the exact purpose, you will quickly realize yourself continually stressing about whether or not they are handling…

Continue

The Responsibility of Moving Firm

Posted by Sanjeev Saxena on February 22, 2014 at 4:41am 0 Comments

Going in one spot for a yet another can be a challenging and also demanding period. As soon as transferring ones house or office you should encounter quite a few undesirable tiresome and also busy difficulties. There are plenty involving items that ought to be accomplished along the way associated with relocating or maybe switching; for example, taking connected with merchandise, filling, transferring, unloading, unpacking, for example. Most of these chores are tedious and also allow you to…

Continue

Knol Video


Badge

Loading…

© 2021   Created by knolstuff.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service