Knol Stuff

Knowledge is Power!

MUỐN ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN CHO CÔNG TY 0903034381

ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU LOGO,NHÃN HIỆU SẢN PHẨM TÊN CÔNG TY ĐỘC QUYỀN,Đ...


Để biết rõ chi tiết thủ tục đăng ký, hồ sơ.. Nhấn vào đây


http://taichinhketoan.com.vn/modules.php?name=News&op=viewcat&a...


ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU, LOGO


Nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc1. Đăng ký thương hiệu. logo, đăng ký bản quyền tác giả là gì? Lợi ích của việc đăng ký quyền tác giả?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ, đăng ký quyền tác giả là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nộp đơn và hồ sơ kèm theo (gọi chung là đơn) cho Cục Bản quyền tác giả để ghi nhận
các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả.


Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác
giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc đăng ký quyền tác giả
lại cần thiết và rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ quyền tác giả, đặc biệt trong
việc chứng minh quyền tác giả khi có tranh chấp xảy ra.


Theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về
mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại. Giấy chứng nhận
đăng ký quyền tác giả là bằng chứng mặc nhiên xác nhận tư cách và quyền của tác
giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đã đăng ký.


Nếu tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả không đăng ký quyền tác giả thì khi có tranh chấp xảy ra các chủ thể này phải có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả của mình đối với tác phẩm đó, tức phải tự
mình cung cấp các tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền tác giả của mình đối
với tác phẩm. Trong nhiều trường hợp việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả
chứng minh quyền của mình là rất khó, thậm chí không thể chứng minh được mình
là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm có tranh chấp.


Thủ tục đăng ký quyền tác giả không quá phức tạp và chi phí rất nhỏ so với lợi ích thiết thực mang lại. Vì vậy, khi sáng tạo ra tác phẩm, đặc biệt các tác phẩm sáng tạo, có giá trị thương mại và
nhiều khả năng bị sử dụng trái phép, chiếm đoạt thì tác giả, chủ sở hữu quyền
tác giả nên nhanh chóng thực hiện đăng ký quyền tác giả.2. Giá trị và thời hạn được bảo hộ đăng ký nhãn hiệu, logo, bản quyền tác giả:


Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong thời hạn 10 năm, có thể được gia hạn liên tiếp 10 năm 1 lần, không giới hạn số lần. đăng ký tương hiệu nhãn hiệu


Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực theo yêu cầu của người khác trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu chấm dứt tồn tại mà không có người
kế thừa hợp pháp hoặc không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong 5 năm liên tục


Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị hủy bỏ hiệu lực theo yêu cầu của người khác trong trường hợp Giấy chứng nhận được cấp cho người không có quyền đăng ký
nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ.


3. Thủ tục đăng ký thương hiệu, logo.


Công ty mới thành lập muốn dùng logo như là một nhãn hiệu cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thi thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao gồm
a. Tờ khai
theo mẫu (có thể lấy mẫu tờ khai tại địa chỉ www.noip.gov.vn)
b. Mẫu nhãn hiệu in trên giấy (10 mẫu) , không lớn hơn kích thước 8 x 8cm


c. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ hiện đang được báo động ở Việt Nam do sự xuất hiện những sản phẩm dịch vụ “ăn theo”, “nhái”, bắt chước, và bạn không thể không nghĩ đến hai từ “Bảo hộ” cho “đứa con tinh
thần” của mình. Chúng tôi sẽ giúp Quý vị
:


Đăng ký độc quyền nhãn hiệu, đăng ký mã số, mã số, mã vạch, logo Công ty.


Đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm


Đăng ký độc quyền thương hiệu, chất lượng hàng hoá


Chi tiết xem tại: www.taichinhketoan.com.vn


Khu vực phía Nam nộp hồ sơ đăng ký logo, mã số mã vạch… tại : Văn phòng đại diện tư vấn SHTT : Thảo Nguyên Xanh


Địa chỉ: 76 NGUYỄN VĂN THỦ – Phường Đakao – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh


Hotline: 0903 034 381 – (08) 3911 8551 - 3911 8552 – 2241 1112 – 2241 1116


Fax: 08 3911 8579 2241 1880 – 2241 1886


Chi nhánh vp Thảo Nguyên Xanh:


E35 Ông Ích Khiêm, P6, TP Vũng Tàu.


Liên hệ : Ms Chuyên - 0643700760


Hotline: 0918755356


YM: ducmaivn@yahoo.com


www.taichinhketoan.com.vn; www.xaydungduan.com; www.ketoanclub.com


Email: tuvan@taichinhketoan.com.vn

Views: 25

Comment

You need to be a member of Knol Stuff to add comments!

Join Knol Stuff

Share Knol Stuff Please!

Blog Posts

not sure

Posted by Coupon Helper on August 4, 2018 at 8:48pm 0 Comments

cool stuff

Purpose of Skilled Packers in addition to Movers inside Office in addition to Industrial Separation

Posted by Sanjeev Saxena on March 8, 2014 at 1:55am 0 Comments

Shifting company or industrial goods is quite a bit more intricate task from shipping connected with household stuff. It contains many stressful and intricate jobs that lead wonderful stress over the people. These kinds of relocations consist of handling connected with machines in addition to tools, bulky and large furniture, equipments, electronic goods many other such forms of stuffs. For most people it seriously isn't possible to deal with shipping each one of these stuffs with no…

Continue

Moving Home? Get Professional Help to Make it Easy

Posted by Sanjeev Saxena on March 6, 2014 at 6:11am 0 Comments

Moving home? Have you lots of belongings to be packed and shifted? Yes then the process of home shifting can be very daunting and stressful event of your life. There are lots of issues apart from tedious tasks such as packing, loading, transporting, unloading, unpacking and rearranging of items. So what can be done best for making home shifting easy and simple? In my point of view you should get professional help so that you can simplify the process and make it easy and simple. If you truly…

Continue

Moving Home? Get Professional Help to Make it Easy

Posted by Sanjeev Saxena on March 6, 2014 at 6:11am 0 Comments

Moving home? Have you lots of belongings to be packed and shifted? Yes then the process of home shifting can be very daunting and stressful event of your life. There are lots of issues apart from tedious tasks such as packing, loading, transporting, unloading, unpacking and rearranging of items. So what can be done best for making home shifting easy and simple? In my point of view you should get professional help so that you can simplify the process and make it easy and simple. If you truly…

Continue

Moving from one State to another easily

Posted by Sanjeev Saxena on March 5, 2014 at 2:12am 0 Comments

If that you are moving with a new talk about, there's a whole lot which needs to be done. In these cases, it really is good to experience a moving checklist to make sure you possess made every one of the necessary arrangements to your departure. Relocating with a new state is a big stage, so you must preferably start your preparations 2-3 months ahead of time. The explanation being--along using moving, you have to wrap issues up in your current place of residence also. A checklist will let…

Continue

Techniques for Moving Large Furniture Correctly

Posted by Sanjeev Saxena on March 5, 2014 at 2:12am 0 Comments

Looking for a lot of tips pertaining to moving pieces of furniture safely? Scroll down to learn about ways to prevent problems for the furniture and get away from injuries on the body even though moving hefty furniture.

 

If you're moving in to a new condominium, the process of moving and supplying heavy pieces of furniture items is perhaps quite demanding. Even in case you have sought professional help, you must make sure that the household items are usually handled while…

Continue

Tips for Packing as well as Moving

Posted by Sanjeev Saxena on February 26, 2014 at 12:24am 0 Comments

When one is moving into a new household, the likelihood of breaking as well as damaging a thing are excessive. While a lot of may believe that this is the chance that can be taken, we say who's isn't. However, if 1 knows the tips about how to pack as well as move correctly, then there might be no place for mishaps. There are usually professional movers who will help you to shift, packing every thing away carefully to be able to avoid any damage. However, not many companies will make an…

Continue

Methods for Moving along with Relocating

Posted by Sanjeev Saxena on February 26, 2014 at 12:24am 0 Comments

Moving derived from one of house to a different, or a single city to a different could be a very stress filled task by itself. To ensure that everything may be packed effectively, and that it reaches safely inside same condition to another location place, also to then abide by the rest of the moving list, is rather taxing. Though you might have hired packers along with movers for the exact purpose, you will quickly realize yourself continually stressing about whether or not they are handling…

Continue

The Responsibility of Moving Firm

Posted by Sanjeev Saxena on February 22, 2014 at 4:41am 0 Comments

Going in one spot for a yet another can be a challenging and also demanding period. As soon as transferring ones house or office you should encounter quite a few undesirable tiresome and also busy difficulties. There are plenty involving items that ought to be accomplished along the way associated with relocating or maybe switching; for example, taking connected with merchandise, filling, transferring, unloading, unpacking, for example. Most of these chores are tedious and also allow you to…

Continue

Packing and Relocating Services - A Requirement Nowadays

Posted by Sanjeev Saxena on February 22, 2014 at 4:41am 0 Comments

The corporation connected with Packers along with Relocating Solutions inside Delhi supply a wonderful encounter to everyone it is buyers. The explanation for the superb providers offered by these people is actually which they place their particular core into your entire shifting encounter. These people address each and every relocating encounter seeing that his or her for that reason many people placed added work inside the separation proceed.

 

That they be aware that each of…

Continue

Knol Video


Badge

Loading…

© 2019   Created by knolstuff.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service