Knol Stuff

Knowledge is Power!

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA 0903034381

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
Nơi bắt đầu của những thành công vượt bậc!
1. Hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký phải có những tài liệu sau:
Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, làm theo mẫu quy định (03 bản);
Mẫu nhãn hiệu (15 bản);
Tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp, thí dụ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao);
Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nếu đăng ký nhãn hiệu tập thể (01 bản);
Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng (được thừa kế, chuyển nhượng) quyền nộp đơn (01 bản);
Tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương, nếu nhãn hiệu chứa các thông tin đó (01 bản);
Giấy phép sử dụng tên riêng, biểu tượng, hình ảnh của quốc gia, địa phương, danh nhân, tổ chức do cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cấp (01 bản);
Chứng từ nộp phí, nộp đơn (01 bản).

2. Doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu phải nộp những khoản lệ phí?

Các khoản phí và lệ phí đăng ký nhãn hiệu gồm: lệ phí nộp đơn (đối với mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ): 150 nghìn đồng; lệ phí thẩm định nội dung (đối với mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ): 250 nghìn đồng; lệ phí đăng bạ và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 200 nghìn đồng; lệ phí công bố giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 150 nghìn đồng; lệ phí gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đối với mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ): 450 nghìn đồng...
Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan đăng ký nhãn hiệu.
Lệ phí đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp bằng tiền mặt, séc; chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi cho cơ quan đăng ký nhãn hiệu.

3. Làm gì nếu việc đăng ký không suôn sẻ?

Trường hợp được cơ quan đăng ký nhãn hiệu thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ hoặc dự định từ chối đăng ký nhãn hiệu; doanh nghiệp cần sửa chữa những thiếu sót của đơn (nếu có thể) hoặc nêu ý kiến phản bác lý do dẫn đến dự định từ chối không xác đáng của cơ quan đăng ký.
Trường hợp được cơ quan đăng ký nhãn hiệu thông báo về việc có người khác phản đối việc đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp cần sửa đổi mẫu nhãn hiệu, thu hẹp danh mục hàng hóa dịch vụ trong đơn, hoặc nêu ý kiến phản bác những lý lẽ, chứng cứ không xác đáng của người phản đối.
Để khắc phục thiếu sót của đơn, doanh nghiệp có thế sửa đổi đơn, tuy nhiên không được phép sửa đổi mẫu nhãn hiệu đến mức làm thay đổi bản chất của nhãn hiệu và không được phép bổ sung hàng hóa dịch vụ vào danh mục đã khai trong đơn.
Nếu không đồng ý với các quyết định của cơ quan đăng ký liên quan đến đơn đăng ký, doanh nghiệp có thể khiếu nại trước tiên với chính cơ quan đăng ký; trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu doanh nghiệp có thể khiếu nại với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa.
Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp sẽ được cơ quan đăng ký thông báo kết quả xem xét hình thức đơn, trong đó tuyên bố chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đơn hợp lệ về thủ tục.
Trong thời hạn 9 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cơ quan đăng ký thông báo kết quả xem xét nội dung đơn, trong đó tuyên bố chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đăng ký nhãn hiệu.

4. Quyền đối với nhãn hiệu đã được đăng ký

Trường hợp được chấp nhận đăng ký, nhãn hiệu được ghi nhận vào Đăng bạ (Sổ đăng ký) quốc gia về nhãn hiệu hàng hóa, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu.
Doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có các quyền sau đây: Độc quyền khai thác nhãn hiệu: tự mình sử dụng nhãn hiệu, cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu để đổi lấy lợi ích vật chất, ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu tương tự; chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho người khác để đổi lấy lợi ích vật chất.

5. Hiệu lực của việc đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa chỉ có hiệu lực trong thời hạn 10 năm, nhưng có thể được gia hạn liên tiếp 10 năm 1 lần, không giới hạn số lần.
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có thể bị đình chỉ theo yêu cầu của người khác trong trường hợp doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu chấm dứt tồn tại hoặc không sử dụng nhãn hiệu đó trong 5 năm liên tục; giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có thể bị hủy bỏ hiệu lực theo yêu cầu của người khác trong trường hợp giấy chứng nhận được cấp cho người không có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty CP tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 76 NGUYỄN VĂN THỦ – Phường Đakao – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 0903 034 381 – (08) 3911 8551 - 3911 8552 – 2241 1112 – 2241 1116
Fax: 08 3911 8579 2241 1880 – 2241 1886
Chi nhánh vp Thảo Nguyên Xanh:
E35 Ông Ích Khiêm, P6, TP Vũng Tàu.
Liên hệ : Ms Chuyên _ 0643700760
YM: ducmaivn@yahoo.com
www.taichinhketoan.com.vn ; www.xaydungduan.com; ; www.ketoanclub.com
Email: tuvan@taichinhketoan.com.vn


Views: 14

Comment

You need to be a member of Knol Stuff to add comments!

Join Knol Stuff

Share Knol Stuff Please!

Blog Posts

not sure

Posted by Coupon Helper on August 4, 2018 at 8:48pm 0 Comments

cool stuff

Purpose of Skilled Packers in addition to Movers inside Office in addition to Industrial Separation

Posted by Sanjeev Saxena on March 8, 2014 at 1:55am 0 Comments

Shifting company or industrial goods is quite a bit more intricate task from shipping connected with household stuff. It contains many stressful and intricate jobs that lead wonderful stress over the people. These kinds of relocations consist of handling connected with machines in addition to tools, bulky and large furniture, equipments, electronic goods many other such forms of stuffs. For most people it seriously isn't possible to deal with shipping each one of these stuffs with no…

Continue

Moving Home? Get Professional Help to Make it Easy

Posted by Sanjeev Saxena on March 6, 2014 at 6:11am 0 Comments

Moving home? Have you lots of belongings to be packed and shifted? Yes then the process of home shifting can be very daunting and stressful event of your life. There are lots of issues apart from tedious tasks such as packing, loading, transporting, unloading, unpacking and rearranging of items. So what can be done best for making home shifting easy and simple? In my point of view you should get professional help so that you can simplify the process and make it easy and simple. If you truly…

Continue

Moving Home? Get Professional Help to Make it Easy

Posted by Sanjeev Saxena on March 6, 2014 at 6:11am 0 Comments

Moving home? Have you lots of belongings to be packed and shifted? Yes then the process of home shifting can be very daunting and stressful event of your life. There are lots of issues apart from tedious tasks such as packing, loading, transporting, unloading, unpacking and rearranging of items. So what can be done best for making home shifting easy and simple? In my point of view you should get professional help so that you can simplify the process and make it easy and simple. If you truly…

Continue

Moving from one State to another easily

Posted by Sanjeev Saxena on March 5, 2014 at 2:12am 0 Comments

If that you are moving with a new talk about, there's a whole lot which needs to be done. In these cases, it really is good to experience a moving checklist to make sure you possess made every one of the necessary arrangements to your departure. Relocating with a new state is a big stage, so you must preferably start your preparations 2-3 months ahead of time. The explanation being--along using moving, you have to wrap issues up in your current place of residence also. A checklist will let…

Continue

Techniques for Moving Large Furniture Correctly

Posted by Sanjeev Saxena on March 5, 2014 at 2:12am 0 Comments

Looking for a lot of tips pertaining to moving pieces of furniture safely? Scroll down to learn about ways to prevent problems for the furniture and get away from injuries on the body even though moving hefty furniture.

 

If you're moving in to a new condominium, the process of moving and supplying heavy pieces of furniture items is perhaps quite demanding. Even in case you have sought professional help, you must make sure that the household items are usually handled while…

Continue

Tips for Packing as well as Moving

Posted by Sanjeev Saxena on February 26, 2014 at 12:24am 0 Comments

When one is moving into a new household, the likelihood of breaking as well as damaging a thing are excessive. While a lot of may believe that this is the chance that can be taken, we say who's isn't. However, if 1 knows the tips about how to pack as well as move correctly, then there might be no place for mishaps. There are usually professional movers who will help you to shift, packing every thing away carefully to be able to avoid any damage. However, not many companies will make an…

Continue

Methods for Moving along with Relocating

Posted by Sanjeev Saxena on February 26, 2014 at 12:24am 0 Comments

Moving derived from one of house to a different, or a single city to a different could be a very stress filled task by itself. To ensure that everything may be packed effectively, and that it reaches safely inside same condition to another location place, also to then abide by the rest of the moving list, is rather taxing. Though you might have hired packers along with movers for the exact purpose, you will quickly realize yourself continually stressing about whether or not they are handling…

Continue

The Responsibility of Moving Firm

Posted by Sanjeev Saxena on February 22, 2014 at 4:41am 0 Comments

Going in one spot for a yet another can be a challenging and also demanding period. As soon as transferring ones house or office you should encounter quite a few undesirable tiresome and also busy difficulties. There are plenty involving items that ought to be accomplished along the way associated with relocating or maybe switching; for example, taking connected with merchandise, filling, transferring, unloading, unpacking, for example. Most of these chores are tedious and also allow you to…

Continue

Packing and Relocating Services - A Requirement Nowadays

Posted by Sanjeev Saxena on February 22, 2014 at 4:41am 0 Comments

The corporation connected with Packers along with Relocating Solutions inside Delhi supply a wonderful encounter to everyone it is buyers. The explanation for the superb providers offered by these people is actually which they place their particular core into your entire shifting encounter. These people address each and every relocating encounter seeing that his or her for that reason many people placed added work inside the separation proceed.

 

That they be aware that each of…

Continue

Knol Video


Badge

Loading…

© 2019   Created by knolstuff.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service